Szkoła Podstawowa w Miłowicach

http//czadzik.rox.pl/

bieżące prace pisemne - kl IV

Sprawdzian – Jednostki miary – klasa 4
Imię i Nazwisko: …………………………………………/ Data: ……………………..
Zadanie 1
Uzupełnij zapis:
1) 4m5dm = ………… cm
2) 237cm = …………m
3) 37mm = ……………cm
4) 5kg6dag = ………….kg
5) 3 678 452 mm = …….km……..m ……….cm ……….mm
6) 2km34m = …………m

Zadanie 2
Plecak Krzysia jest o 55dag cięższy od plecaka Magdy i o 3kg i 7dag lżejszy od plecaka Tomka który waży 12kg2dag. Jak ciężkie są plecaki Magdy i Krzysia?Odp. Plecak Magdy waży…………………………, a plecak Tomka waży……………………
Zadanie 3
Ola i Kasia kupiły jabłka. Ola powiedziała gdybym przełożyła 1kg 25dag jabłek do twojego koszyczka to miałybyśmy w naszych koszyczkach po tyle samo jabłek. Ile ważą jabłka w koszyczku Oli, a ile Kasi, jeśli razem mają 12kg jabłek?Odp.: Ola ma …….. ……………jabłek, a Kasia ma ……………………….jabłek
Zadanie 4
W tabeli przedstawiono ceny miodów wraz z objętością:
Nazwa Objętość – w litrach Cena za słoik – w złotych
Akacjowy 0,25 2,50
Lipowy 0,50 5,25
Wielokwiatowy 1,50 15,90
Wrzosowy 2,00 24,00

Oblicz:
1) Ile kosztuje jeden litr miodu każdego rodzaju


Odp.: Akacjowy ………, Lipowy ……………, Wielokwiatowy…………., Wrzosowy ………
2) Ile zapłacisz za dwa słoiki miodu wielokwiatowego i 4 słoiki miodu wrzosowego?Odp.: Zapłacić należy ……………zł
3) Załóżmy że mama potrzebuje do kuchni 2 litry miodu. Jakie słoiki powinna wybrać, aby zapłacić za nie jak najmniej? Podaj nazwy wybranych miodów i najmniejszą sumę którą musi zapłacić


Odp.: Wybrać należy ……………………………………………………………………, a najmniejsza kwota do zapłaty to ……………..zł****************************************************************************************

WYMAGANIA NA KLASÓWKĘ – JEDNOSTKI MIARY – KLASA 4

Oto co będę sprawdzał na klasówce.

Sprawdź czy potrafisz:

1. Umiesz zamienić zapis jednomianowy na dwumianowy (lub wielomianowy):

Przykład – 1

Zamień na centymetry 4m5dm.

Rozwiązanie: 1m = 100cm, 1dm = 10cm, więc 4m5dm = 450cm

Przykład – 2

Jakie liczby należy wstawić w miejsca wykropkowane
4 200 560 mm = ……km ….....m ……dm…….cm
Wiemy że 1cm = 10mm, 1dm = 10cm, 1m = 10dm, 1km = 1000m, więc
4 200 560mm = 420056cm = 42005dm6cm = 4200m5dm6cm = 4km200m5dm6cm

2. Potrafisz wykonać dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowych:

Przykład – 1

Krzysiu waży 45kg, a Kasia 34kg5dag. O ile cięższy jest Krzysiu od Kasi?

Rozwiązanie:

Przykład – 2

Jeśli do jednego koszyczka truskawek dołożymy 18dag, a z drugiego koszyczka ubierzemy

25 dag truskawek, to w każdym koszyczku będzie po tyle samo owoców. Oblicz ile truskawek było w każdym koszyczku na

początku, jeśli oba koszyczki ważą razem 12kg?

Rozwiązanie:

1) Po ubraniu z jednego koszyczka i dołożeniu tej ilości do drugiego koszyczka – w każdym jest po tyle
samo – czyli 12kg : 2 = 6kg

2) Przed ubraniem – było 6kg + 18dag = 6kg18dag

3) Przed dodaniem – było 6kg – 18dag = 5kg82dag

Odp.: Na początku w koszyczkach było 6kg18dag oraz 5kg82dag

3. Potrafisz zapisać dziesiętnie liczbę w postaci dwumianowej i dwumianowa postać zamienić na dziesiętną.

Przykład – 1

Zapisz w postaci:

a. kilogramów 3kg5dag

b. centymetrów 53mm

rozwiązanie: 3kg5dag = 3kg05dag = 3,05kg oraz 53mm = 5cm3mm = 5,3cm

4. Umiesz obliczyć wartość zakupów, resztę z zakupów oraz cenę towaru.

Przykład – 1

Pięć ołówków kosztuje 3,50zł. Oblicz ile kosztuje siedem takich ołówków?

Rozwiązanie:

5 ołówków to 3,50zł czyli 350gr

Jeden ołówek kosztuje 350gr : 5 = 70gr

Czyli za 7 takich ołówków zapłacimy 70gr × 7 = 490gr = 4zł90gr = 4,90zł

Przykład – 2

Mama dała na zakupy Kasi 20zł i powiedziała aby kupiła trzy opakowania przypraw po 3,20zł za sztukę oraz dwa opakowania

masła po 4,20ł za sztukę.

Oblicz:

1) Ile będzie reszty za zakupy mamy?

2) Mama pozwoliła Kasi kupić za resztę pieniędzy jabłka w cenie 15gr za sztukę. Na ile jabłek wystarczy Kasi pieniędzy?

Ile jej zostanie reszty po zakupie jabłek?

Rozwiązanie:

1. Wartość zakupów: 3 × 3,20zł + 2 × 4,20zł = 9,60zł + 8,40zł = 18zł

2. Wartość reszty: 20zł – 18zł = 2zł = 200gr

3. Liczba jabłek: 200gr : 15gr = 200gr : 15gr = 200 : 15 = 13 reszty 5, czyli może kupić 13 jabłek

(Uwaga: Na czternaste jabłko zabraknie już pieniędzy)

5. Potrafisz porównywać jednostki ciężaru. Odczytujesz informacje z tabeli i diagramu.

Przykład – 1

Zapisz ciężar od najcięższego do najlżejszego

1kg5dag; 1,19kg; 170dag; 1,5kg

Rozwiązanie:

Ponieważ: 1kg5dag = 1,05kg; 170dag = 1,70kg to:

170dag > 150dag > 119dag > 105dag

Czyli uporządkowanie malejące to: 170dag > 1,5kg > 1,19kg > 1kg 5dag

Przykład – 2

Cukierki sprzedawane są w torebkach o różnej masie

Nazwa Ciężar Cena
Pyszne 0,5kg 6,20złzł
Galaretki 50dag 8zł
Wiśniowe 400g 5zł
Kokosowe 250g 4zł
Mieszanka 600g 8,40zł

1) Oblicz ile należy zapłacić za 3 opakowania Pysznych i 2 opakowania mieszanki?

2) Załóżmy że chcemy kupić na imieniny 1,5kg cukierków. Podaj co najmniej 4 sposoby zakupu cukierków?

3) Oblicz ile kosztuje kilogram cukierków każdego rodzaju?

4) Jakie cukierki wybrać, aby zapłacić za 1kg jak najmniej?

Rozwiązanie:

Odp. 1: Wartość zakupu: 3 × 6,20zł + 2 × 9zł = 18,60zł + 18zł = 36,60zł

Odp. 2: Możliwe zakupy to na przykład: (3 opakowania Pyszne), (2 Pyszne i 1 Galaretki),

(4 Kokosowe i 1 Galaretki), (1 Mieszanka, 1 Galaretki i 2 Kokosowe)

Odp. 3: Obliczenie wartości 1kg cukierków:

Pyszne: 6,20zł × 2 = 12,40zł / 1kg

Galaretki: 8zł × 2 = 16zł

Wiśniowe: 2 × 5zł + 5zł : 2 = 10zł + 2,50zł = 12,50zł

Kokosowe: 4 × 4zł = 16zł

Mieszanka: (9zł : 3) × 5 = 3zł × 5 = 15zł

Odp. 4: Należy wybrać 2 opakowania Pysznych.

6. Odczytujesz informacje z tekstu i porównujesz różnicowo jednostki zapisane dziesiętnie lub dwumianowo

Przykład – 1

Czterech kolegów szkolnych porównywało długości swoich skoków.

Marcin powiedział skoczyłem w dal aż o 13cm dalej niż Krzysiu, Krzysztof z kolei powiedział

ja skoczyłem o 5cm mniej niż Karol ale o 11 cm więcej niż Adam. Oblicz jak daleko skoczył każdy z chłopców jeśli długość skoku

Karola to 2,03m?

Rozwiązanie:

Obliczenie długości skoków:

Karol: 2,03m = 203cm

Krzysztof: 2,03m – 5cm = 2,03m – 0,05m = 1,98m (bo o 5cm mniej niż Karol)

Adam: 1,98m – 11cm = 1,98m – 0,11m = 1,87m (bo Krzysztof o 11cm więcej niż Adam – czyli o Adam o 11cm mniej niż Krzyś)

Marcin: 1,98m + 13cm = 1,98m + 0,13m = 2,11m


______________________

UWAGA:

Najważniejsze elementy sprawdzianu to punkty 4, 5 oraz 6 wg w/w wymagań.***************************************************************************************************
_____________________________________________________________________________________________________KLASÓWKA – KALENDARZ I ZEGAR – KLASA CZWARTA

Imię i Nazwisko: …………………………………………. / Data: ……………………………………..
Zadanie 1
W najdłuższym dniu roku, 21 czerwca, Słońce wschodzi o godzinie 4.15, a zachodzi o
godzinie 21.01. Oblicz długość najdłuższego dnia roku.
Obliczenia:

Odp.: ………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 2
22 grudnia dzień ma długość 7godz. 17mni. Oblicz o której godzinie wschodzi tego dnia Słońce, jeśli zachodzi o godzinie 15.28

Odp.: ……………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 3
Pracownik rozpoczynał urlop z dniem 23.VII. Oblicz kiedy ponownie rozpocznie pracę, jeżeli długość wypoczynku wynosiła 3 tygodnie?


Odp.: Data przystąpienia do pracy to:………………… …………………………………………………..


Zadanie 4
Ala obchodzi urodziny 13.IV i jest starsza od Eli o 47 dni. Ela jest młodsza od Kasi o 32 dni. Oblicz daty urodzin (dzień miesiąca) dla Eli i Kasi.

Odp.: Ela jest urodzona ………………………………………, a Kasia …………………………………………

Zadanie 5
Określ który to wiek i która połowa wieku:
a. rok 1876 to ………………..wiek i ………………………połowa wieku
b. 1000 rok to ………………….wiek i ……………………..połowa wieku

Zadanie 6
Jeśli dziś mamy wtorek, to który dzień tygodnia przypadać będzie za 67 dni, a jaki dzień tygodnia przypadał 34 dni temu?
Obliczenia:

Zadanie 7
Aby obliczyć jaką częścią godziny jest 16 minut wyznaczamy wartość ilorazu . Wzorując się na przykładzie oblicz:

a. Jaką częścią doby są 3godziny:…………………………………………………

b. Jaką częścią minuty są 24 sekundy: ……………………………………………….


_____________________________________________________________
______________________________________________________________


SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN – DLA UCZNIÓW KLASY 4 – KALENDARZ I ZEGAR

Poniżej wynotuję wszystkie umiejętności które będą na sprawdzianie z działu: KALENDARZ I ZEGAR

******************************************************************************************
******************************************************************************************


(Umiejętność – 1 ) Potrafisz obliczyć ile czasu upłynęło pomiędzy dwoma godzinami.
Przykładowe zadanie:

Pociąg z Wrocławia wyjeżdża o godzinie 22.37, a przyjeżdża do Kołobrzegu o godzinie 6.23.
Oblicz ile czasu trwała podróż?

******************************************************************************************

(Umiejętność – 2) Potrafisz obliczyć czas przeszły, teraźniejszy i przyszły

Przykładowe zadanie – 1:

Obecnie jest godzina za kwadrans szesnasta. Krzysztof pisze wypracowanie od 17 minut i zamierza poświęcić na tą czynność jeszcze 45 minut. Ola rozpoczęła czytanie książki w tej chwili i zamierza to robić przez godzinę czasu.
a. O której godzinie Krzysztof skończy pisać wypracowanie?
b. Kto pracuje dłużej, Ola – czytając, czy Krzysztof – pisząc? O ile dłużej?

*****************************************************************************************

Przykładowe zadanie – 2:

Podróż autobusem w jedną stronę trwała bez przerwy godziny.
O której wyjechał autobus jeśli na miejscu był o godzinie 9.14?

***************************************************************************************

(Umiejętność – 3) Potrafisz obliczyć datę w kalendarzy (miesiąc i dzień miesiąca) oraz uporządkować zdarzenia w czasie.

Przykładowe zadanie – 1

Marta jest o 67 dni młodsza od Krzysia, a Krzyś jest o 29 dni starszy od Konrada który urodził się
15 lipca. Oblicz kiedy urodziny ma Krzyś, a kiedy Marta.

Przykładowe zadanie – 2

Przerwa świąteczna rozpoczęła się 23 grudnia a skończyła 2 stycznia następnego roku.
Ile dni liczyła przerwa świąteczna?

Przykładowe zadanie – 3

Uczniowie wyliczyli że ich projekt będzie realizowany przez 128 dni. Oszacuj w przybliżeniu w którym miesiącu i której dekadzie miesiąca zakończona zostania praca z projektem, jeśli rozpoczęcie jego realizacji nastąpiło 11 września.

***************************************************************************************

(Umiejętność – 4) Potrafisz określać dzień tygodnia w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym

Przykładowe zadnie – 4

Agata powiedziała dziś że pierwszym dniem jej wycieczki była środa, a wycieczka rozpoczęła się 124 dni temu.
Jaki dzień tygodnia wypada dzisiaj?

******************************************************************************************

(Umiejętność – 5)
Potrafisz określić wiek i jego połowę.

Przykładowe zadanie – 1

Polska przyjęła chrzest w 966 roku. Który to wiek i która połowa wieku?
Ile lat temu Polska przyjęła chrzest? Ile to wieków?

Przykładowe zadanie – 2

Obecnie mamy 2011 rok. Który to wiek i która to połowa wieku?
W którym roku zakończył się wiek XX. W którym roku zakończy się wiek XXI

******************************************************************************************

(Umiejętność – 6)
Potrafisz zmienić jednostkę czasu.

Przykładowe zadanie – 1

Zapisz 9600 sekund – Ile to minut?
Ile to pełnych godzin i minut?

Przykładowe zadanie – 2

Zamień 160 kwadransów – ile to godzin?
Ile to pełnych dób?

*********************************************************************************************

(Umiejętność – 7)
Wykonujesz polecenie zgodnie z podaną instrukcją
Przykładowe zadanie:

P o l e c e n i e:

Oblicz jaką częścią godziny są 24 minuty?
Instrukcja:
1) Zamień godziny na minuty: 1 godzina to 60 minut
2) Obliczamy iloraz: 24min:60min = 24 : 60 =

 Oblicz jaką częścią doby są 4 godziny?
 Jaką częścią doby jest kwadrans?

Do tego zadania otrzymacie - SCHEMAT ROZWIĄZANIA - waszym zadaniem będzie wykonać
polecenia (instrukcje) prowadzące do rozwiązania zadania.

************************************************************************************
************************************************************************************
************************************************************************************
__________________________________________________
____________________________________________________________
Data dodania: 14.04.2011r

/ LISTA ZADAŃ DLA UCZNIÓW KLASY 4 /

1. Obliczenie upływu czasu pomiędzy dwoma godzinami

Oblicz ile czasu upłynie pomiędzy

(1) 9.23 a godziną 23.32 (2) 12.34, a godziną 21.52 (3) 22.03 a godziną 4.17

ROZWIĄZANIE PRZYKŁADU (1):

Należy obliczyć wartość różnicy: 23.32 – 9.23 = ?

- Najpierw dopełniamy godzinę 9.23 do równej godziny 10.00 – jest to brakujące 37min

- Następnie wyznaczamy liczbę pełnych godzin pomiędzy godziną 10.00 a godziną 23.00. Pełnych godzin jest 13.

- Pozostaje już tylko dodać 32min po godzinie 23.00

SUMUJEMY CZASY: 37min + 13godz + 32min = 13godz.69min = 14godz.9min

_____________

2. Obliczenie czasu przyszłego i przeszłego:

Jest godzina 12.43. Oblicz godzinę która:

(1) była 3godz.29min temu

(2) była 33godz.47min temu

(3) będzie za 4godz.23min

(4) będzie za 44godz.47min

ROZWIĄZANIE PRZYKŁADU (2):

Obliczyć należy wartość różnicy: 12.43 – 33godz.47min = ?

- Najpierw zauważamy że wskazówki zegara znajdą się na tej samej pozycji jeśli przesuniemy

je o 24 godziny, lub wielokrotność 24 godzin w tył lub w przód. Mamy tutaj: 33godz = 24godz + 9godz

12.43 – 33godz.47min = 12.43 – 9godz.47min =

- Teraz odejmujemy tylko same godziny:

12.43 – 9godz.47min = 3.43 – 47min =

- Teraz odejmijmy tylko 43 minuty

3.43 – 47min = 3.00 – 4min = 2.56. Rozwiąż pozostałe zadania etapami jak powyżej

_______________

3. Obliczenie daty w kalendarzu i liczby dni pomiędzy dwoma datami

(1) Oblicz ile dni upływa:

a. od 12.07 do 13.X

b. od 23.VI do 13 stycznia następnego roku

ROZWIĄZANIE PRZYKŁADU (1)a

31 – 11 = 20 dni z lipca (czyli z dwunastym lipca)

31 dni z sierpnia,

30 dni z września,

13 dni z października (czyli z trzynastym października)

RAZEM: 20 + 31 + 30 + 13 = 94 dni


_______________________

(2) Mamy dziś 13 kwietnia 2011 roku. Oblicz datę w kalendarzu:

a. jaka była 200 dni temu

b. jaka będzie za 67 dni

c. jaka będzie po upływie 200 dni

ROZWIĄZANIE PRZYKŁADU (2)a

Mamy 13.04.2011r. Należy cofnąć się w czasie o 200dni

„Cofamy czas” miesiąc za miesiącem – mamy tu:

- z kwietnia cofniemy 13 dni – pozostaje cofnąć 200 – 13 = 187 dni

- z marca cofniemy 31 dni – pozostaje do cofnięcia 187 – 31 = 156 dni

- z lutego który miał 28 dni – cofniemy 28 dni – pozostaje cofnąć 156 – 28 = 128 dni

- ze stycznia cofniemy 31 dni – pozostaje cofnąć 128 – 31 = 97 dni

- z grudnia cofniemy 31 dni – pozostaje 97 – 31 = 66 dni

- listopada cofniemy 30 dni – pozostaje 66 – 30 = 36 dni

- z października cofniemy 31 – pozostanie 36 – 31 = 5 dni

Więc otrzymamy datę 30 – 5 = 25 września 2010r.

Uwaga – zadanie możesz rozwiązać zliczając liczbę dni z kolejnych miesięcy o które się cofasz.

Na przykład: 13 (kwiecień) + 31 (marzec) + 28 (luty) + 31 (styczeń) + 31 (grudzień) + 30 (listopad) +

+ 31 (październik) = 195 dni. Brakuje 5 dni – więc 200 dni przed 13.04.2011r przypada na 25.IX.2010r

________________


(3)
a. Załóżmy że Wiktoria urodziła się 13 lipca, a Weronika jest od niej o 93 dni młodsza, a Oliwia jest o 67 dni starsza od

Weroniki. Którego miesiąca, w której dekadzie miesiąca i którego dnia miesiąca urodziła się Weronika i Oliwia?

b. Przypuśćmy że Krzysztof jest o 79 dni młodszy od Roberta, a Robert o 45 dni starszy od Krystiana który urodził się 23.VI.

Oblicz daty urodzin Krzysztofa i Roberta.

ROZWIĄZANIE (3)b

Data urodzenia Krystiana to: 23 czerwca

Robert jest o 45 dni starszy od Krystiana – czyli urodził się 45 dni wcześniej. Aby obliczyć datę urodzin Roberta – musimy cofnąć

się w czasie o 45 dni od dnia 23 czerwca

- z czerwca cofamy 23 dni – pozostaje do cofnięcia 45 – 23 = 12 dni

- z maja mamy do cofnięcia 12 dni – czyli Robert urodził się 31 – 12 = 19 maja

Krzysztof jest o 79 dni młodszy od Roberta – czyli urodził się 79 dni później niż Robert.

Należy przesunąć się w czasie w przód o 79 dni od daty 19.V

Mamy tu: 31 – 19 = 12 (dni maja) + 30 (dni czerwca) + 31 (dni lipca) = 73 dni, więc

Krzysztof urodził się 6 sierpnia

Dekada – to dziesiątka.

23.VI – to trzecia dekada czerwca, 19.V to druga dekada maja, 6.08. to pierwsza dekada sierpnia


_____________________


(4)
Wiemy że 13 kwietnia 2011r. to środa. Oblicz jaki dzień tygodnia:

a. wypadnie 200 dni później

b. wypadł 2000 dni wcześniej

ROZWIĄZANIE (4)b

Jeśli mamy dziś środę – to za 7 dni, 14 dni – ogólnie – wielokrotność pełnego tygodnia – też będzie środa.

Wystarczy wykonać dzielenie z resztą przez 7 – czyli podzielić liczbę dni na tygodnie – tutaj mamy:

2000 dni : 7 = 285 tygodni + 5 dni

Cofając o jeden dzień – mamy wtorek, o dwa dni – poniedziałek, o 3 dni – niedzielę, o 4 dni – sobotę i o 5 dni – piątek.

Więc 2000 dni wcześniej – wydał piątek


_______________________________


(5)
Określ do którego wieku i jego połowy należą daty: 966r, 1000r, 1525r, 1875, 2000, 2011r

ROZWIĄZANIE PODKREŚLONYCH PRZYKŁADÓW

Wiek XX to

- Pierwszy rok XX wieku to rok 1901

- Ostatni rok XX wieku to rok 2000

(różnica wynosi 2000r – 1900r = 100 lat, czyli jeden wiek – odejmujemy 1900 rok, bo 1901 rok – to pierwszy rok wieku XX)

Podobnie określamy połowy;

- pierwsza połowa XX wieku to okres czasu od 1901 do 1950

- druga połowa wieku XX to okres czasu od 1951 do 2000

ODPOWIEDZI:

Rok 2000, to ostatni rok wieku XX i druga połowa wieku XX, a rok 2011, to pierwsza połowa

wieku XXI

ZADANIA UCZNIA:

ROZWIĄZAĆ WSZYSTKIE NIEROZWIĄZANE PRZYKŁADY Z KAŻDEGO Z PUNKTÓW OD 1 DO 5, A NASTĘPNIE ZAPISAĆ ROZWIĄZANIA W ZESZYCIE PRAC DOMOWYCH

_____________________________________________
_____________________________________________Pole powierzchni i obwód prostokąta i kwadratu / klasa 4 / zadanie domowe (17.05.)

/ OSTATNIE DWA ZADANIA DOMOWE /


1. Narysuj prostokąt o bokach 3cm i 4cm oraz oblicz jego obwód i pole powierzchni.

2. Narysuj kwadrat o boku długości 4cm i oblicz jego pole powierzchni i obwód.

3. Pole powierzchni prostokąta wynosi 12 cm2. Podaj jakiej długości mogą być boki tego prostokąta. Znajdź takie

wymiary i narysuj ten prostokąt.

4. Pole powierzchni kwadratu wynosi 25cm2. Oblicz długość boku kwadratu i jego obwód. Narysuj ten kwadrat.

5. Jeden bok prostokąta ma długość 8cm, a jego pole powierzchni wynosi 56cm2. Oblicz długość obwodu tego prostokąta.

6. Jeden z boków prostokąta ma długość 5cm, a jego pole powierzchni wynosi 75cm2. Jaka jest długość obwodu tego

prostokąta?

7. Prostokąt ma boki długości 3cm5mm i 2m. Oblicz:

a. jego obwód

b. jego pole powierzchni

8. Jeden bok prostokąta ma długość 3 razy dłuższą niż drugi bok. Oblicz pole powierzchni tego prostokąta, jeśli jego

obwód wynosi 24cm?

9. Jeden bok jest o 2cm krótszy niż drugi, a obwód tego prostokąta wynosi 22cm. Oblicz pole powierzchni tego prostokąta.

/


___________________________________________________________________________________________


Przygotowanie do sprawdzianu – dla klasy czwartej (zegar, kalendarz, wieki, jednostki miary)

Potencjalne zadania na sprawdzian – szkic przykładowego sprawdzianu.

Pytanie 1

Transmisja meczu rozpoczęła się 37 minut temu, a obecnie mamy godzinę 20.23. Której godzinie rozpoczął się mecz? Cały mecz

trwa godzinę i trzydzieści minut. O której godzinie skończy się mecz? Ile czasu pozostało do zakończenia meczu?


Pytanie 2

Modest Petrovich Mussorgsky, to kompozytor rosyjski urodzony 21 marca 1839r. - zmarły 29 marca 1881.

Podaj w którym wieku i której jego połowie urodził się i zmarł ten muzyk? Napisz w którym roku i którego wieku urodził się i zmarł

M. P. Mussorgsky.


Pytanie 3

Ala urodziła się 23.04, a Zbyszek jest od niej o 123 młodszy. Którego dnia którego miesiąca urodził się Zbyszek? Kasia jest

starsza od Zbyszka o 79 dni. Którego dnia i którego miesiąca urodziła się Kasia?

Załóżmy że Zbyszek urodził się w środę. W jakich dniach tygodnia urodzili się Ala i Kasia?


Pytanie 4

Kupiłeś trzy zeszyty po 2,50zł za sztukę, pięć ołówków po osiemdziesiąt groszy za sztukę oraz dwanaście gumek po 0,60zł za

sztukę. Oblicz ile zapłacisz za te zakupy? Ile otrzymasz reszty z 100zł kupując te artykuły?


Pytanie 5a

Uporządkuj długości malejąco:

17cm, 145cm, 15dm25cm, 124cm8mm, 1m25cm


Pytanie 5b

Torebki z cukierkami ważą odpowiednio:

0,5kg, 60dag, 300g, 0,24kg, 250g. Oblicz łączny ciężar cukierków i podaj wynik w dekagramach i kilogramach. Które torebki i w

jakiej liczbie należałoby wybrać, aby kupić około 1kg cukierków?

_______________________________________________________________________Lista ćwiczeń na klasówkę – klasa 4 – zegar i kalendarz
ZEGAR I KALENDARZ

1. Oblicz ile czasu upływa pomiędzy

1) 12.36 a 23.45
2) 13.23 a 16.32
3) 22.37 a 2.08

2. Jeśli obecnie mamy godzinę 12.34 to:

1) Jaka była godzina 2godziny i 34minuty temu?
2) Jaka będzie godzina za 4 godziny i 54 minuty?

3. Ile lat upłynęło od:

1) 34 roku VII wieku do dziś?
2) Od 5 roku wieku dziesiątego do 36 roku wieku siedemnastego?

4. Podaj kiedy zaczyna się i kiedy kończy

1) Wiek dwunasty?
2) Wiek dwudziesty pierwszy?
3) Pierwsza połowa wieku dwudziestego?

5. Jeśli Adam urodził się 13 kwietnia, a Ala jest od niego o 34 dni młodsza to kiedy urodziła się Ala. Załóżmy że Zbyszek jest starszy od Ali o 23 dni. Kiedy urodził się Zbyszek?

6. a. Jest obecnie godzina 7.34. Michał przyszedł do szkoły za kwadrans dziewiąta, a Zbyszek 36 minut przed nim. O której godzinie przyszedł do szkoły Zbyszek?
b. Julia przyszła do szkoły pięć minut temu. O ile szybciej przyszła do szkoły od Michał?

7. Dziś mamy piątek.
1) Jaki był dzień tygodnia 136 dni temu?
2) Jaki będzie dzień tygodnia za 123 dni?

8. Jeśli dziś mamy 23.04 to jaki będzie dzień miesiąca za 67 dni? Jaki był dzień miesiąca przed 23 dniami?


Klasówka / klasa 4 / ułamki zwykłe; podział na części równe, porównywanie ułamków zwykłych

Z podobnymi przykładami spotkacie się na poprawie (2.03, zaj. wyr.z mat.)


Część I / Test jednokrotnego wyboru – po 1pkt za prawidłową odpowiedź
_________________________________________________________________________________________________________

1. Wyłączając z ułamka 27/6 całości otrzymamy liczbę mieszaną:
A. 3 i 2/3 B. 4 i 2/6 C. 4 i 3/6

………………………………………………………………………………………………..

2. Liczbę mieszaną 6 i 2/3 można zapisać ułamkiem postaci:
A. 24/9 B. 3/20 C. 20/3

………………………………………………………………………………………………

3. Ułamek 6/7 jest równy ułamkowi:

A. 13/21 B. 18/28 C. 30/35

…………………………………………………………………………………………………..

4. Ułamek 16/36 jest równy ułamkowi:

A. 8/19 B. 1/2 C. 4/9

………………………………………………………………………………………………..

5. Iloraz 8:7 oznacza ułamek:


A. 7/8 B. 1 i 1/7 C. 2 i 1/8
Część II / Zadania otwarte

__________________________________________________________________________________________________________

1. Narysuj kwadrat o boku 4cm i zamaluj jego część odpowiadającą ułamkowi 5/8 (2p)
2. W dwóch naczyniach mamy odpowiednio 4/7litra i 4/5litra soku. Którym naczyniu jest więcej soku. Wykonaj obliczenia i uzasadnij swoją odpowiedź. (2p)

3. Z trzech identycznych kawałków ciasta
odcinamy odpowiednio części równe 9/18, 5/6 i 2/3. Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj która część odciętego ciasta będzie największa, a która najmniejsza? (3p)

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.