Szkoła Podstawowa w Miłowicach

http//czadzik.rox.pl/

e - NAUKA

http//czadzik.rox.pl/

PRZYGOTOWANIE DO SPRAWDZIANU DLA KLASY CZWARTEJ

Obliczenia związane z zegarem:

/ Obliczyć czas przeszły, teraźniejszy i przyszły /


Zadanie. 1

Załóżmy że jest godzina 12.37. Pewien program telewizyjny rozpoczął się godzinę i 49 minuty temu. Oblicz o której godzinie

skończy się program, jeśli jego długość wynosi 2 godziny i 35 minut? Oblicz ile czasu jeszcze będzie trwał ten program do jego

zakończenia?

Wskazówka:

Jak w prosty sposób wykonać obliczenia na zegarze?

NP. 17.13 – 9.45 = 17h13min – 9h45min = 16h73min – 9h45min = 7h28min

Podobnie z dodawaniem 9.45 + 12h57min = 9h45min + 12h57min = 21h102min = 22h42min = 22.42

Obliczenia związane z kalendarzem:

/ Obliczyć dzień miesiąca i dzień tygodnia /

Zadanie – przykład:

Jurek urodził się 12.VIII. we wtorek, a Ania jest od niego o 105 dni starsza. Którego dnia miesiąca urodziła się Ania. Jaki to był

dzień tygodnia?

Rozwiązanie:

Ania jest starsza, więc urodziła się 105 dni wcześniej. Stąd mamy:

Z VIII jest 12 dni, pozostaje 105 – 12 = 93 dni

Z VII jest 31 dni, pozostaje 93 – 31 = 62 dni

Z VI jest 30 dni, pozostaje 62 – 30 = 32 dni

Z V jest 31 dni, pozostaje 1 dzień

Z IV jeden dzień – data urodzin Ani to 29.IV..

Ustalamy dzień tygodnia. Ponieważ 105 = 7×15 (15 tygodni), więc jest to wtorek.Zadanie. 2

Agnieszka jest młodsza od Kasi o 76 dni, a Kasia urodziła się 23.VII, w poniedziałek. Którego dnia miesiąca i którego dnia

tygodnia urodziła się Agnieszka?


/ Wiek i jego połowa /

Zadanie – przykład:

Obecnie mamy 2010r.. Który to wiek i która jego połowa?

Rozwiązanie:

Początek wieku XXI to 1.01.2001

Koniec wieku XXI to: 31.12.2100

Koniec pierwszej połowy wieku XXI to 31.12.2050r

Data 2010r – to pierwsza połowa wieku XXI

JEST TO 10 ROK WIEKU XXI.


Zadanie. 3

Jeden z najwybitniejszych kompozytorów J. S. Bach urodził się 21 marca 1685 r. w Eisenach, zmarł 28 lipca 1750 r. w Lipsku.

Podaj w którym wieku i której jego połowie urodził się i zmarł ten genialny kompozytor. Napisz który to rok i którego wieku dla

daty urodzin i śmierci.

Jednostki miary:

/ zamiana jednostki, zapis dziesiętny i wielomianowy /


Zadanie. 4

Oblicz:

12dm3cm ile to milimetrów?

2m5cm3mm ile to milimetrów?

12dm, ile to metrów?

123dag, ile to kilogramów?

3g, ile to dag?

Od. 10g = 1dag, 1g = 0,1dag, czyli 3g = 0,3dag, podobnie obliczamy dla pozostałych.

Zadanie. 5

W księgarni mama Oli kupiła atlas geograficzny za 48,30zł, album za 12zł80gr i 2 książki po 16zł. Dała kasjerce banknot

stuzłotowy. Ile reszty otrzymała?

_________________________________________________________________________________
W korcach określano kiedyś objętość ciał sypkich. Mniejszą jednostką była ćwierć, która – zgodnie ze swoją nazwą stanowiła ¼ korca, jeszcze mniejszymi: miarka równa połowie ćwierci, garniec równy ¼ miarki, kwarta równa ¼ garnca i kwaterka równa ¼ kwarty. Korzec był równy, używając współczesnych jednostek, około 120 litrom.

Wykonaj obliczenia i odpowiedz na pytania: (po 1pkt za każde prawidłowe wyliczenie i odpowiedź)

1. Ile korców liczy jedna ćwierć?

2. Jaką objętość w litrach ma ćwierć?

3. Ile miarek liczy ćwierć?

4. Jaką częścią ćwierci jest miarka?

5. Ile miarek liczy korzec?

6. Jaką częścią korca jest miarka?

7. Jaką objętość w litrach liczy miarka?

8. Ile garnców liczy miarka?

9. Jaką częścią ćwierci jest garniec?

10. Jaką częścią korca jest garniec?

11. Jaką częścią korca jest kwarta?

12. Jaką częścią korca jest kwaterka?

Wskazówka:

Z tekstu otrzymujemy: korzec = 120 litrów

Ćwierć = (1/4) × korca = (1/4) × 120 litrów = 30 litrów, podobnie dalej;
Miarka = (1/2) × ćwierci = (1/2) × (1/4) korca = (1/8) korca = (1/8) × 120 litrów = 15 litrów
Zamiast ćwierci podstawiliśmy ¼ korca, podobnie postępujemy dalej;
Garniec = (1/4) × miarki = (1/8) ćwierci = (1/32) korca itd…Postępując podobnie dokończ analizę związków pomiędzy jednostkami objętości, a następnie odpowiedz na pytania 1 – 12.


_________________________________________________


Dla uczniów klasy 4-tej.

Poniżej omówię to co było przedmiotem ostatniego zadania domowego dotyczącego KALENDARZA I ZEGARA. Proszę zwrócić uwagą na metody wyliczeń i w oparciu o nie wykonać ponownie pracę domową podając pełne i bezbłędne rozwiązania.

Powtórzenie treści zajęć:

ZADANIE 1:

Oblicz ile czasu upływa pomiędzy 11.39 a 22.12.

rozwiązanie:

1 - sposób

22.12 - 11.39 = 21min + 10h + 12min = 10h33min

2 - sposób

22.12 - 11.39 = 22h12min - 11h39min = 21h72min - 11h39min = 10h33min

ZADANIE 2:

Jeśli mamy godzinę 23.49, to jaka była godzina 8h57min temu?

rozwiązanie:

23.49 - 8h57min = 23h49min - 8h57min = 22h109min - 8h57min = 14h52min = 14.52

ZADANIE 3:

Ile lat upłyneło od 69 roku XIII wieku do 23 roku wieku XIX?

rozwiązanie:

69 rok wieku 13 - stego to: 1269rok
23 rok wieku 19 - stego to 1823rok

Upłynęły wobec tego: 1823 - 1269 = 554 lata

ZADANIE 4:

Określ początek i koniec wieku XXV

rozwiązanie:

początek: 2401rok
koniec: 2500rok
koniec pierwszej połowy: 2450rok
początek drugiej połowy: 2451rok

ZADANIE 4:

Jesli Ala urodziła się 17.X, a Wojtek jest od niej o 95 dni starszy to którego urodził się Wojtek?

rozwiązanie:

Wojtek jest STARSZY, więc urodził się 95 dni wcześniej.

z X mamy 17 dni, pozostaje 95 - 17 = 78 dni

z IX mamy 30 dni, pozostaje 78 - 30 = 48 dni

z VIII mamy 31 dni, pozostaje 48 - 31 = 17 dni

z VII mamy 31-17 = 14, więc Wojtek urodził się 14.VII

A co byłoby gdyby Wojtek był o 95 dni młodszy???

ZADANIE 5:

Jesli dziś mamy piątek, to jaki będzie dzień tygodnia za 123 dni, jaki był dzień tygodnia 145 dni temu?

rozwiązanie:

123dni = 17tygodni + 4dni, cztery dni po piątku to wtorek. Podobnie gdy \"cofamy\" się wstecz.

________________________________________________________________________________________

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.