Szkoła Podstawowa w Miłowicach

http//czadzik.rox.pl/

KARTA OCENY PRACY PISEMNEJ

Info. dla uczniów klasy czwartej - zadanie domowe - kalendarz i zegar

Termin wykonania pracy: od 7.04 do 13.04 (we wtorek 13.04 oddajemy prace)

Rozwiązania proszę zapisać na kartkach A-4, podpisać każdą kartkę. Otrzymaną listę zadań można zatrzymać w domu.

Punktacja za zadania: Z.1-3p, Z.2-2p, Z.3-2p, Z.4-3p, Z.5-3p (1+2), Z.6-3p (1+2), Z.7-2p, Z.8-4p (2+2)

OCENA: maksymalnie 22pkt

ndst (1) / 0-8,8p
dop (2) / 8,8-13,2p
dst (3) / 13,2-16,5p
db (4) / 16,5-18,92p
bdb (5) / 18,92-22p

Lista zadań których dotyczy p-cja //

ZEGAR I KALENDARZ

1. Oblicz ile czasu upływa pomiędzy

1) 12.36 a 23.45
2) 13.23 a 16.32
3) 22.37 a 2.08

2. Jeśli obecnie mamy godzinę 12.34 to:

1) Jaka była godzina 2godziny i 34minuty temu?
2) Jaka będzie godzina za 4 godziny i 54 minuty?

3. Ile lat upłynęło od:

1) 34 roku VII wieku do dziś?
2) Od 5 roku wieku dziesiątego do 36 roku wieku siedemnastego?

4. Podaj kiedy zaczyna się i kiedy kończy

1) Wiek dwunasty?
2) Wiek dwudziesty pierwszy?
3) Pierwsza połowa wieku dwudziestego?

5. Jeśli Adam urodził się 13 kwietnia, a Ala jest od niego o 34 dni młodsza to kiedy urodziła się Ala. Załóżmy że Zbyszek jest starszy od Ali o 23 dni. Kiedy urodził się Zbyszek?

6. a. Jest obecnie godzina 7.34. Michał przyszedł do szkoły za kwadrans dziewiąta, a Zbyszek 36 minut przed nim. O której godzinie przyszedł do szkoły Zbyszek?
b. Julia przyszła do szkoły pięć minut temu. O ile szybciej przyszła do szkoły od Michał?

7. Dziś mamy piątek.
1) Jaki był dzień tygodnia 136 dni temu?
2) Jaki będzie dzień tygodnia za 123 dni?

8. Jeśli dziś mamy 23.04 to jaki będzie dzień miesiąca za 67 dni? Jaki był dzień miesiąca przed 23 dniami?


________________________________________________________________________________________________

Info. dla uczniów klasy piątej - zadanie domowe - UŁAMKI ZWYKŁE /

Termin wykonania: od 7.04 do 12.04 (12.04 poniedziałek - oddajemy prace)

Rozwiązania proszę zapisać na kartkach A-4, podpisać każdą kartkę. Otrzymaną listę zadań można zatrzymać w domu.

Punktacja i ocena za wykonanie pracy domowej:

Z.1// a. rozkład całości i odjęcie / po 0,5p / razem: 1p
b. jak wyżej / razem: 1p

Z.2// sprowadzenie do wspólnego mianownika ułamków / 1p
uporządkowanie malejące / 1p
razem: 2p

Z.3// sprowadzenie do wspólnego licznika / 1p
uporządkowanie rosnące / 1p
razem: 2p

Z.4//1) rozkład całości w postaci ułamka / 1p
odjęcie / 1p
2) jak wyżej
razem: 2p

Zastosowania praktyczne

Z.1// obliczenie ułamka z całości / 1p
obliczenie reszty / 1p
razem: 2p

Z.2// zapisanie wyrażenia prowadzącego do rozwiązania / 1p
obliczenie wartości wyrażenia / 1p
razem: 2p

Z.3// obliczenie ułamka z całości / 1p
obliczenie reszty / 1p
razem: 2p

Z.4// oblicznie - jak wyżej - razem: 3p

ŁĄCZNIE: 19p

OCENA:

poniżej 7,6p / ndst (1)
7,6-11,4 / dop (2)
11,4-14,25 / dst (3)
14,25-16,34 / db (4)
16,34-19 / bdb (5)

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.