Szkoła Podstawowa w Miłowicach

http//czadzik.rox.pl/

POPRAWKI

Klasa szósta. Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych
Imię i nazwisko: ……………………….
Data: ……………………………….
1. Wiedząc że 6,35 × 42,1 = 267,335 podaj bez wykonywania obliczeń sposobem pisemnym wyniki działań:
a. 6,3500 × 4210000 =
b. 0,635 × 0,421 =
2. Mając równość 29,76 : 4 = 7,44 i nie wykonując dzielenia sposobem pisemnym podaj wyniki działań:
a. 0,2976 : 4 =
b. 297,6 : 4 =
3. Oblicz sposobem pisemnym:

2,415: 1,05 sprawdzenie:


4. Samochód pali średnio 6,5 litra na oleju napędowego na 100km. Ile kosztuje przejazd tym samochodem trasy długości 230 kilometrów, jeśli litr oleju napędowego kosztuje 3,91zł?


5. Szwajcarski turysta po przyjeździe do Polski wymienił franki szwajcarskie na złote i otrzymał 1380,50zł. Ile franków wymienił na złotówki jeśli w kantorze SPRZEDAŻ i SKUP tego dnia wynosiły odpowiednio: 2,56zł i 2,51zł?


6. Za 12 słoików o pojemności 0,5 litra zapłacono 90zł, a za 100 słoików o pojemności 0,33 litra zapłacono 594zł. W którym słoiku litr miodu jest droższy? O ile droższy? Ile zaoszczędzimy kupując 10 litrów miodu tańszego?
_______________________________________________________________________________________


KLASA - 4

POPRAWA KLASÓWKI - MNOŻENIE I DZIELENIE PRZEZ LICZBY JEDNOCYFROWE

KLASÓWKA / Kl. 4 / mnożenie i dzielenie przez liczby jednocyfrowe, reszta z dzielenia

1. Wykonaj mnożenie sposobem pisemnym:

671×8 83×7000
2. Oblicz resztę z dzielenia i iloraz:

22 : 6 =

123 : 10 =

3. Wykonaj dzielenie sposobem pisemnym i sprawdź:
702 : 9 = sprawdzenie:
4. Jaką liczbę należy wpisać w miejsce wykropkowane aby zachodziła równość:

a. 68 : …….. = 8 r.4
b. …… : 5 = 19 r.2


5. W dwunastu pojemnikach mieści się 60 litrów wody. Oblicz ile litrów wody mieści się w siedmiu takich pojemnikach?

6. Dla stu osiemnastu osób zarezerwowano miejsca w przedziałach ośmioosobowych.
a. ile przedziałów zarezerwowano?
b. Czy wszystkie przedziały będą pełne?


7. Duże samochody mają ładowność 9 ton, a małe 5 ton. Pierwsze wykonały 156 kursów, a drugie 247 kursów.
a. które samochody przewiozły więcej ładunku?
b. O ile więcej?


______________________________________________________________

KLASA 5

Klasówka dla kl. 5 / mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych

1. Oblicz w pamięci ile wynosi wartość 6×12 i podaj bez wykonywania iloczynu wartości:
a. 60×1 200 =
b. 0,6×12 =
c. 0,12×6 =
d. 0,0012 × 6 =
2. Oblicz w pamięci ile wynosi wartość 124 : 4 i podaj bez wykonywania iloczynu wartości:
a. 12,4 : 4 =
b. 0,124 : 4 =
c. 0,0124 : 4 =
3. Wykonaj dzielenie sposobem pisemnym wraz ze sprawdzeniem:
52,5 : 3 sprawdzenie

4. Podaj wynik działania bez wykonywania obliczeń:
a. 0,007 × 100 =
b. 0,12 : 100 =
c. 12,234 : 10 000 =
5. Za 9 batoników Mirek zapłacił 14,40zł. Ile kosztuje jeden batonik?6. Długość boiska wynosi 45 kroków, a krok ma długość 44cm. Jaka jest długość tego boiska w metrach?


7. Kupiono 2 kilogramy bananów po 2,20zł za kilogram i 3 litry napoju w cenie 1,40zł za jeden litr. Ile reszty otrzymamy z 10zł?
8. Za ten sam towar płacono w trzech sklepach następująco:
Sklep A: 6,24zł / za 3kg
Sklep B: 45gr za 20dag
Sklep C: 0,55zł za 0,25kg
W którym sklepie towar był najtańszy? Wykonaj odpowiednie obliczenia i uzasadnij odpowiedź.


________________________________________________________________________________

KLASA 6

Klasówka // kl.6 / liczby całkowite / poprawa
1. Uporządkuj liczby rosnąco: 24; - 16; - 3; -13; 12; 0; - 1; -11,3; - 1,12
2. Zaznacz na osi liczbowej nierówność: x ≥ - 2.
3. Oblicz:

(i) (ii) - 76 – 24 – 38 =
(ii) 28 : ( - 16 ) × ( - 5) : ( - 8) =


4. Morze Kaspijskie jest położone 28 metrów poniżej poziomu morza, a wieś Raczki Elbląskie leży na poziomie - 1,8 m poniżej poziomu morza. Jaka jest różnica pomiędzy taflą morza Kaspijskiego, a wsią Raczki Elbląskie?


6. Pewnego poranka temperatura w Warszawie wynosiła 2 stopnie Celsjusza. W Łodzi było o trzy stopnie cieplej, a w Gdańsku o trzy stopnie zimniej niż w Warszawie. Jaka była różnica temperatur między Łodzią i Gdańskiem? (2p)

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.