Szkoła Podstawowa w Miłowicach

http//czadzik.rox.pl/

powtórzenie do spr - kl V


// materiał powtórzeniowy do spr // uł. zwykłe kl5


Informacja o liczbie hodowanych przez uczniów zwierząt:
koty – 20, psy – 30, chomiki – 10, papugi – 15, kanarki – 5
1. O ile mniej chomików niż psów hodują uczniowie?
A. O 3 mniej. B. O 5 mniej. C. O 10 mniej. D. O 20 mniej.

2. Z diagramu wynika, że uczniowie hodują
A. pięć razy więcej kotów niż papug.
B. tyle samo kotów, co chomików i papug łącznie.
C. tyle samo psów, co chomików i kotów łącznie.
D. sześć razy więcej kanarków niż psów.

3. Jaką część wszystkich zwierząt hodowanych przez uczniów stanowią ptaki?
A. 1/4 B. B. 1/3 C. 1/6 D. 1/16


4. Na straganie wystawiono do sprzedaży 48 plażowych czapek. Przed południem
sprzedano połowę z nich, a po południu 1/3 pozostałych. Ile czapek sprzedano
po południu?
A. 8 B. 16 C. 24 D. 32

5. Do pomalowania jednego ula zużywa się 2/3 puszki farby. Ile puszek farby trzeba
kupić, żeby pomalować 14 takich uli?
A. 21 B. 14 C. 10 D. 9

6. Artur ogląda telewizję przeciętnie 40 minut dziennie. Obliczył, że to 2/9 jego czasu
wolnego. Ile czasu wolnego dziennie ma Artur?
A. 80 minut
B. 6 godzin
C. 3 godziny
D. 20 minut

7. Jesienią świstak gromadzi pod skórą zapas tłuszczu na zimę, powiększając aż
o 2/3 masę swego ciała. Na początku lata świstak ważył 3 kg. Ile kilogramów będzie
ważył tuż przed zapadnięciem w sen zimowy?

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.