Szkoła Podstawowa w Miłowicach

http//czadzik.rox.pl/

spr 6-klasisty

PRZEBIEG PRÓBNEGO SPRAWDZIANU:

1. Wszyscy uczniowie ustawiają się przed salą gimnastyczną w kolejności wg listy z dziennika
2. Przy wejściu do sali uczniowie losują liczby wg których ponumerowane będą stoliki
i zasiadają przy stolikach z wylosowanym numerem. Członkowie komisji rozdają karteczki do zakodowania arkusza egzaminacyjnego
3. Wchodząc na salę egzaminacyjną uczeń powinien posiadać:
- dokument tożsamości – tutaj legitymacja szkolna
- pióro lub długopis z czarnym atramentem którym zapisuje rozwiązania i zaznacza odpowiedzi w części testowej egzaminu
- ołówek którym może wykonywać wyłącznie rysunki, nie wolno ołówkiem zapisywać obliczeń
- przyrządy: linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz i gumkę
4. Wybór 2 uczniów do stwierdzenia nienaruszalności kopert z testami – podpisy uczniów poświadczające ten fakt.
5. Komisja egzaminacyjna (2 nauczycieli ze szkoły i 1 z zewnątrz) rozdaje zestawy egzaminacyjne uczniom
6. Uczniowie wykonują następujące czynności:
- sprawdzają czy zestaw jest zabezpieczony
- rozpieczętowują zestaw
- wykonują instrukcje podane na pierwszej stronie arkusza: sprawdzają czy liczba stron się zgadza, sprawdzają czy wszystkie zadania są czytelnie wydrukowane
- tutaj następuje zgłoszenie przez uczniów ewentualnych uwag
7. Nauczyciel – przewodniczący komisji egzaminacyjnej – poleca uczniom by zakodowali prace.
Uczniowie:
- przepisują swoje kody i numery PESEL na pierwszej stronie
- przepisują swoje kody i numery PESEL na kartę odpowiedzi
- ten moment to ostatnia chwila by zgłosić jakąkolwiek uwagę do członków komisji egz.
Uwagi dotyczące przebiegu egzaminu dla uczniów z opinią lub orzeczeniem:
1) uczniowie z dysleksją mają
- prace zakodowane przez członków zespołu nadzorującego
- pracują 30 min dłużej
- tekst odczytany jednokrotnie na początku egzaminu
2) uczniowie z orzeczeniem mają:
- odczytywane teksty poleceń
- kodowanie pracy wykonane przez członków zespołu nadzorującego
- zaznaczają odpowiedzi przez postawienie X
8. Następuje zapisanie czasu rozpoczęcia sprawdzianu, który trwa:
- 60 min dla uczniów bez dysfunkcji i orzeczenia
- 90 min dla uczniów z dysleksją lub orzeczeniem
i rozpoczęcie egzaminu.
9. Instrukcja poprawiania błędów w zadaniach zamkniętych:
- błędną odpowiedź należy obwieść w kółkiem i zaznaczyć prawidłową odpowiedź
- jeśli uznasz że drugą odpowiedź jest błędna i chcesz wrócić do pierwszej, to drugą odpowiedź należy obwieść kółkiem i poprowadzić strzałkę do odpowiedzi prawidłowej
10. Po zakończeniu czasu trwania egzaminu uczniowie pojedynczo podchodzą ze swoimi pracami do członków komisji egzaminacyjnej gdzie:
- sprawdzona jest poprawność kodowania (lub następuje zakodowanie w przypadku dyslektyków
i uczniów z orzeczeniem)
- w przypadku dyslektyków – uczniowie nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi (czynności te wykonuje egzaminator sprawdzający sprawdzian)
11. Uczeń zabiera przyrządy, ołówek i długopis i opuszcza salę.


Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.