Szkoła Podstawowa w Miłowicach

http//czadzik.rox.pl/

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN


Wymagania na sprawdzian poprawkowy - w środę 2.03.2011r, dla uczniów klas 4 i 5.

klasa 5

Wymagania na sprawdzian „Figury geometryczne i ich własności” dla uczniów klasy piątej
Zakres materiału:
Podręcznik: 87 – 115
Zbiór zadań: 40 – 47
Ćwiczenia cz. I: 70 – 93
Termin: 11.02.2011 (piątek)
Wymagania szczegółowe:
1. Potrafisz rozpoznać na rysunku figurę i ją nazwać (czasami na kilka sposobów)
2. Potrafisz obliczać miary kątów czworokątów i trójkątów
3. Umiesz wprowadzić oznaczenia, zbudować równanie i obliczyć kąty czworokąta lub trójkąta (to samo dla obliczenia długości boków)
4. Potrafisz narysować za pomocą cyrkla i linijki trójkąt o danych trzech bokach
5. Potrafisz na podstawie opisu w tekście własności figury wskazać tą figurę


___________________________________________

Klasa 4

Umiejętności wymagane na klasówce „Temperatura i podzielność” dla uczniów klasy 4
Zakres materiału:
Podręcznik strony (111-122), Zbiór zadań strony (46-50), Ćwiczenia cz. II strony (1-7)
Wymagania szczegółowe:
1. Potrafisz odczytać wskazania termometru i obliczyć różnicę pomiędzy dwoma dowolnym temperaturami.
Na przykład: O ile stopni Celsjusza temperatura „minus” 123 stopnie jest niższa od temperatury „plus” 23 stopnie?
2. Porównujesz i porządkujesz temperatury.
Na przykład: Temperatury w stopniach Celsjusza wynoszą – 3, 23, 0, - 32 i 3. Uporządkuj je od najwyższej do najniższej.
3. Potrafisz wskazać zdarzenia: niemożliwe, możliwe i pewne
4. Potrafisz obliczyć wszystkie dzielniki liczby
5. Obliczasz wspólne dzielniki dwóch lub trzech liczb
6. Obliczasz wielokrotności liczby i wspólne wielokrotności kilku liczb.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.