Szkoła Podstawowa w Miłowicach

http//czadzik.rox.pl/

Zadania Domowe

Dojazd z Wrocławia do Jastrzębiej Góry:

/ KORZYTANIE Z INFORMACJI /

ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW KLASY PIĄTEJ

1. ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW - WYSZUKIWANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI:

DOJAZD Z WROCŁAWIA DO GDYNI:

Wejdź na stronę:

http://www.intercity.pl/

następnie:

- podaj datę odjazdu: 7.06.2010 Z: Wrocław Główny, Do: Gdynia Główna

(dalej – szukaj)

- godziny odjazdu: Od 00.15 Do 00.30

(dalej – szukaj)

- znajdź opcję – cena, a po rozwinięciu strony skopiuj jej część

Od wiersza: Informacje o pociągu

Do wiersza: Cena miejscówki

Na podstawie podanych w tabeli informacji – rozwiążecie kilka zadań dotyczących zastosowania wiedzy w praktyce i

odczytywania oraz przetwarzania informacji.

DOJAZD Z GDYNI DO JASTRZĘBIEJ GÓRY:

2. ROZKŁADY JAZDY AUTOBUSÓW:

Wejdź na stronę:

http://www.rozklady.com.pl/rozklad-jazdy-pks-pkp-busy/połaczenia (możesz poszukać innego portalu - treść tabliczek z

informacjami o odjazdach będzie ta sama)

następnie: rozkład jazdy PKS PKP BUSY

dalej: wyszukiwarka zaawansowana

podaj parametry jazdy:

Z: Gdynia (dworzec Autobusowy/Klejowy)

Do: Jastrzębia Góra (ul. Rozewska)

Ponadto: Dojazd bez przesiadek, najkrótszą drogą

Skopiuj i wydrukuj te wyniki które uwzględnią czas przyjazdu z Wrocławia do Gdyni na godzinę 9:05. Możesz wybrać kilka z nich.

(czas na piesze przejście z jednego na drugi dworzec – przyjmij np. 15min)

_________________________________________________________________________________Obliczenia procentowe – lista ćwiczeń dla uczniów klasy piątej / ZADANIE DOMOWE

1. Narysuj prostokąt o wymiarach 5cm×4cm i zaznacz na nim 35%.
2. Jeden litr mleka wystarcza na pokrycie zapotrzebowania organizmu w białko w 40%. Ile litrów mleka pokryje zapotrzebowanie w stu procentach?
3. Pan Kowalski otrzymał za wykonaną pracę 2 400zł, ale od tej kwoty musi odjąć 20% podatku. Ile wynosi jego zapłata za pracę bez podatku?
4. Jaś ma 9 lat, czyli tyle co 15% wieku swojego dziadka lub 25% wieku swojego ojca. W jakim wieku są tata i dziadek Jasia?
5. Sklep Juwenal obniża cenę kurtki o 40%, a sklep Junior obniża cenę tej samej kurtki o 55%. Jeśli ceny w sklepach Juwenal i Junior wynosiły na początku odpowiednio 980zł i 1 020zł, to w którym ze sklepów po obniżce bardziej opłaca się kupić tą kurtkę?

Należy zastosować modele matematyczne obliczania:
1) Procentu liczby
Na przykład 30% z 70 to 30%×70 = 21
2) Wyznaczania liczby na podstawie danego jej procentu
Na przykład
Jeśli 12% pewnej liczby wynosi 48, to ile wynosi ta liczba?
12% to 48 / : 12
1% to 4 / × 100
100% to 400
3) Obliczenie obniżki (podwyżki) o dany procent.
Na przykład
Cenę towaru najpierw podwyższono o 20%, a następnie otrzymaną cenę obniżono o 20%. Czy cena początkowa i końcowa to jednakowa wartość?
c – cena
I. Cena po podwyżce:
c + 20%c = 120%c
II. Cena po obniżce:
120%c – 20%(120%c) = 120%c – 2400%%c = 120%c – 24%c = 96%c
Więc cena końcowa nie jest równa początkowej (możesz wykonać podstawienie konkretnych liczb i wyliczenia na przykładzie).

Ciekawe co się stanie gdy takiej manipulacji cen dokonamy w odwrotnym kierunku.
________________________________________________________________Zadanie domowe dla uczniów klasy piątej / obliczenia procentowe

Teoria
_____________________________________________________________________
1. Zamień procent na ułamek:
35%, 560%, 6%
Przykład:
1% = 1/100, więc 35% = 35×(1/100) = 35/100
(zamiast kreski ułamkowej występuje ukośnik w prawo – ze względu na ograniczone możliwości edycji tekstu)
2. Zamień ułamek na procent:
5/4, 6/5, 3/2
Przykład:
Ponieważ 100% = 1, więc 6/5 = (6/5)×1 = (6/5)×100% = (600/5)% = 120%
3. Oblicz procent liczby:
62% liczby 350
90% liczby 640
5% liczby 80
Przykład:
5% liczby 80 to 5/100 liczby 80, czyli (5/100)×80 = 400/100 = 4
4. Zaznacz na rysunku liczbę
28%, 45%, 125%
Przykład:
28% = 28/100 = 14/50 = 7/25, wystarczy podzielić dowolną figurę na 25 IDENTYCZNYCH części i zaznaczyć 7 z nich.
5. Wiedząc że 35% liczby wynosi 70, oblicz:
2% tej liczby
22% tej liczby
Jaka to liczba?
Przykład:
23% pewnej liczby to 69
Obliczyć jaka to liczba?
Szukamy 100% liczby
23% wynosi 69 / :23
1% wynosi 3 / ×100
100% wynosi 300
Szukana liczba to 300.


Zastosowania praktyczne:
(Nie zapominamy o napisaniu komentarza do rozwiązania – przed obliczeniem musi się znaleźć nazwa czynności którą zamierzamy wykonać. Poniżej podaję przykład.)

Procent liczby:

1. Pan Alfred zarabia miesięcznie 1480zł. W tym roku pan Alfred otrzymał w spadku 130 000zł i wpłacił całą kwotę do

banku ALFA na cały rok. Roczne oprocentowanie w tym banku wynosi 12%. Czy po roku odsetki bankowe przekroczą roczne

zarobki pana Alfreda? O ile zarobki roczne będą niższe lub wyższe od odsetek bankowych?

2. Księgarnia zakupiła 100 egzemplarzy pewnej książki po 18zł za sztukę. Po miesiącu sprzedała wszystkie z 30

procentowym zyskiem. Ile pieniędzy zarobiła księgarnia na sprzedaży zakupionych książek?

Rozwiązanie 1:

I. Obliczamy wysokość odsetek po upływie roku:

130 000zł×(12/100) = 1 300zł×12 = 15 600zł

II. Wyliczamy roczne zarobki pana Alfreda:

1 480zł×12 = 17 760zł

III. Roczne zarobki są wyższe niż dochód z odsetek, różnica wynosi:

17 760zł – 15 600zł = 2 160zł

IV. Odp.

Wyznaczanie liczby na podstawie danego jej procentu:

1. Jurek przeznaczył 20% swojego miesięcznego kieszonkowego na karmę dla kanarka. W ciągu miesiąca kupuje 4

paczki karmy po 2zł za paczkę. Ile kieszonkowego dostaje Jurek co miesiąc?

Pomniejszanie i powiększanie o dany procent:

1. Pani Maria zarobiła w maju 1 200zł, a w czerwcu o 20% mniej niż w maju. Pani Ania zrobiła w maju 900zł, a w czerwcu

o 20% więcej niż w maju. Która z pań zarobiła więcej? O ile więcej?________________________________________________________________________________________________


Lista zadań dla uczniów klasy obejmująca powtórzenie z zakresu kalendarza, zegara i zmiany jednostek

KALENDARZ I ZEGAR

1. Oblicz ile czasu upływa pomiędzy

a. 2.XII a 7.IV następnego roku (rok zwykły)

b. 3.05 a 27.09

c. 12 czerwca, 17 listopada

Rozwiązanie – przykład:
Od. a:
Do końca grudnia mamy 31 – 1 = 30 dni, oczywiście łącznie z drugim grudnia (liczymy od 2.12, czyli włącznie z tym dniem), dalej

jest 31 dni stycznia, 28 dni lutego (bo rok jest zwykły, dla przestępnego byłoby 29 dni lutego), 31 dni marca i 7 dni kwietnia

(wliczamy 7 kwietnia – licząc do tego dnia)

Razem: 30 + 31 + 28 + 31 + 7 = 127 dni.

2. Oblicz ile czasu upływa:

a. od 34 roku wieku dziesiątego do 98 roku wieku XVIII

b. od 78 roku wieku 12 do 34 roku wieku 21

od. b:

78 wieku 12 to: 1178 rok, a 34 rok wieku 21 to 2034

Upłynie wobec tego: 2034 – 1178 = 856 lat

3. Ala urodziła się 4.V, a Zosia jest od niej o 34 dni młodsza. Którego urodziła się Zosia?

4. Zbyszek urodził się 19.09 i jest młodszy od Agnieszki i 57 dni. Którego urodziła się Agnieszka?

Od. 4

A n a l i z a: Zbyszek jest młodszy od Agnieszki, czyli Agnieszka jest starsza od Zbyszka o 57 dni, a więc Agnieszka urodziła się wcześniej niż Zbyszek o 57 dni.

Z września musimy się cofnąć o 19 dni, zostaje 57 – 19 = 38 dni

Z sierpnia cofamy się o 31 dni, zostaje 38 – 31 = 7 dni

W lipcu otrzymujemy 31 – 7 = 24, więc ostatecznie Agnieszka urodziła się 24.VII

5. Oblicz ile czasu upłynie pomiędzy

a. 9.17 a 23.47

b. 23.47 a 3.07

c. 15.57 a 22.12

od. c:

22.12 – 15.57 = 22godz.12min – 15godz.57min = 21godz72min – 15godz.57min = 6godz.15min

6. Dana jest godzina 12.34

a. dodaj do niej 7h45min

b. odejmij od niej 4h46min

Wykonaj obliczenia jak wyżej

JEDNOSTKI MIARY

1. Oblicz sumę i różnicę

a. 23kg3g – 2kg53dag

b. 12kg – 3dag

c. 1kg3g – 3dag5g

Od. c:

1kg3g – 3dag5g = 1kg000g – 0kg035g =

Pamiętamy że: 1kg = 100dag = 1000g, czyli 1dag = 10g__________________________________________________________________________________________


Zadanie domowe – ZMIANA JEDNOSTEK DŁUGOŚCI – klasa 4 // (praca domowa na ocenę )

Termin oddania: 13.04.2010 (wtorek, proszę przynieść na kartkach A-4, każda podpisana)

Przypominam że każdy przykład ma być osobno rozwiązany, a rozwiązania mają być pełne. Sama odpowiedź będzie traktowana jako brak rozwiązania!

NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDNOSTKI:

1km = 1000m = 10 000dm = 100 000cm = 1 000 000mm, bo

1m = 10dm, 1dm = 10cm, 1cm = 10mm, czyli 1m = 100cm = 1000mm

1. Zmień zapis dwumianowy na jednomianowy:
a. 4km34m zamień na decymetry

PRZYKŁAD PRAWIDŁOWEGO ROZWIĄZANIA – ODPOWIEDŹ DO PKT a.:
4km34m = (4000 + 34)m = 4034m = 40 340dm
Bo 1km = 1000m i 1m = 10dm. Tak mają wyglądać prawidłowe i pełne rozwiązania.

_________________________________________________________________________________

c. 32m5cm zamień na centymetry

d. 3m11cm zamień na milimetry

e. 3m2dm3mm zamień na milimetry

f. 2km5m3dm2cm6mm zamień na milimetry

g. 234m50cm zamień na decymetry

h. 22m15dm1500mm zamień na decymetry

2. Zamień zapis jednomianowy na wielomianowy:

a. 4 234 987 cm na: …………km………….m………………cm

b. 234mm na: ………….cm………mm

c. 23098m na: ………….km…………………m

d. 234cm na: …………..dm………..cm

e. 32351dm na: ……………km……………….m……………dm

3. Wykonaj działania:

a. 34m7cm – 23m89cm

b. 234m23cm + 34m8cm

c. 12dm3cm – 6dm7cm

d. 13cm2mm – 7cm9mm


PUNKTACJA:

Z.1//
c-d / 1p
e / 2p
f / 3p
g / 2p
h / 3p

Z.2//
a-e / 2p

Z.3//
a-b / 2p
c-d / 1p

RAZEM: 28p

OCENA:

0-11,2/ 1 (ndst)

11,2-16,8/ 2 (dop)

16,8-21/ 3 (dst)

21-24,04/ 4 (db)

24,04-28/ 5 (bdb)

_______________________________________________________________________

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.